• Asociatia Chinologica Napoca va ureaza Paste fericit!
 • ~ Va informam ca in data de 06.05.2024, Asociatia nu are program cu publicul. ~

Taxe si servicii valabile din 01.01.2023

ASOCIATIA CHINOLOGICA NAPOCA

CF 9554123

CONT EURO
RO 58 BTRL 0670 4205 3525 28XX

BIC SWIFT BTRL RO22

CONT LEI
RO 12 BTRL 0670 1205 3525 28XX

BANCA TRANSILVANIA,
SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Conform statutului A.Ch. Napoca, pot beneficia de aceste servicii si taxe doar persoanele cu cotizatia de membru platita pentru anul in curs!

Decizie
In circulara 19/26.10.2022 Asociatia Chinologica Romana a comunicat noile tarife ce vor intra in vigoare de la 01.01.2023, pe cale de consecinta Consiliul Director al Ach. Napoca in sedinta din 08.12.2022 a aprobat noile tarife care vor intra in vigoare de la 01.01.2023:

1. Eliberare pedigree tip A,B,C (carnet de performanta inclus)                                         

110 lei

2. Eliberare pedigree export  

240 lei

3. Eliberare pedigree tip  A,B,C (carnet de performanta inclus) pt CIOB ROMANESC CORB           

80 lei

4. Inregistrare cu titlu de import (NOSTRIFICARE) 

150 lei

5. Eliberare duplicat pedigree tip A,B,C

180 lei

6. Eliberare duplicat pedigree export

480 lei

 1. Corectura pedigree (din vina declarantului)

100 lei

 1. Re-export pedigree

100 lei

9.Re-import pedigree

100 lei

10. Affix crescator (protectie FCI)

1000 lei

11. Eliberare Diploma Campioni

130 lei

12. Eliberare  Certificat International de Munca

130 lei

13. Eliberare Diploma Campioni pt nemembri

60 euro

14. Eliberare carnet performanta

30 lei

15. Eliberare pedigree tip A,B,C, pt caini care provin din parinti NEARBITRATI                          

900 lei

14. Eliberare pedigree tip A,B,C, pentru caini Ciob. Romanesc Corb care provin din parinti NEARBITRATI
                                                   

80 lei

15. Eliberare pedigree export pt caini ce provin din parinti  NEARBITRATI                          

1200 lei

16. Taxa membru nou

100 lei

17. Taxa cotizatie anuala

100 lei

17. Taxa eliberare adeverinta caini periculosi

200 lei

18. Taxa eliberare DMF

100 lei

19. Eliberare/Inlocuire card

15 lei

 

 

21. Copie xerox

1 leu / pg

 

Servicii:

 1. organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activitǎţii chinologice a membrilor sǎi;

 2. difuzarea şi publicarea standardelor oficiale ale raselor, omologate sau în curs de omologare de cǎtre F.C.I.;

 3. organizarea prezentǎrilor, expoziţiilor şi concursurilor canine de frumuseţe sau aptitudini, prin intermediul unor manifestǎri de tipul: examenelor de lucru, expoziţiilor de frumuseţe, sau a demonstraţiilor de dresaj;

 4. se asigurǎ de corectitudinea datelor înscrise în Declaraţiile de montă şi fătare pentru Cartea de Origine Românǎ (C.O.R.);

 5. iniţierea, facilitarea, întreţinerea şi intermedierea relaţiilor dintre membri, oferind asistenţǎ şi consiliere de specialitate, în mǎsura posibilitǎţilor, în vederea creşterii şi întreţinerii câinilor, încurajând schimbul de opinii şi de experienţǎ;

 6. activitǎţi de popularizare a raselor canine;

 7. activitǎţi de educare, conştientizare şi informare a membrilor sǎi, dar şi a populaţiei, cu accent pe formarea tinerei generaţii, în direcţia cunoaşterii, justei aprecieri, responsabilitǎţii, înţelegerii, unei mai bune toleranţe şi a ataşamentului faţǎ de exemplarele canine;

 8. implicarea activǎ în creşterea toleranţei şi a încurajǎrii acceptanţei instituţiilor faţǎ de exemplarele canine;

 9. stabilirea de relaţii de colaborare cu alte asociaţii sau cluburi cu profil chinologic şi nu numai;

 10. se implicǎ în atragerea de fonduri destinate bunei desfǎşurǎri a activitǎţilor chinologice;

 11. publicarea şi difuzarea de materiale de promovare, conştientizare şi educare pe teme de chinologie;

 12. participǎ la luarea deciziilor pe plan naţional şi local cu relevanţǎ pentru domeniul chinologic în special, a protecţiei animalelor în general;

 13. stimuleazǎ activitatea membrilor prin atribuirea de premii, recompense sau titluri onorifice;

 14. alte activitǎţi care nu contravin scopului A.Ch.Napoca precum şi prevederilor statutare ale A.Ch.R şi FCI, precum şi legislaţiei în vigoare.